ΡΑΦΗΝΑ Καιρός


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

Αντικείμενο
Μίσθωση ενός κτιρίου γραφείων στην ευρύτερη περιοχή Παλλήνης, Πικερμίου, Ραφήνας  στον άξονα της Λεωφόρου Μαραθώνος και της Αγ. Δημητρίου του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδας. Ειδικά για την περιοχή Ραφήνας η εκδήλωση ενδιαφέροντος εύρεσης...

ακινήτου συμπεριλαμβάνει και την οδό Αλ. Φλέμιγκ. Το κτίριο πρέπει να είναι κατάλληλο για χρήση γραφείων, για την στέγαση προσωπικού της Διεύθυνσης Έργων Ανατολικής Αττικής της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και να βρίσκεται είτε πλησίον σταθμού  Προαστιακού -  ΜΕΤΡΟ Παλλήνης,  είτε  σε απόσταση έως τριακοσίων μέτρων από στάση μέσων συγκοινωνίας (λεωφορεία).

Λειτουργικές Ανάγκες Διεύθυνσης Έργων Ανατολικής Αττικής

Οι λειτουργικές ανάγκες της Διεύθυνσης Έργων Ανατολικής Αττικής απαιτούν διατιθέμενη συνολική επιφάνεια περί τα 400 τ.μ. περίπου κυρίων χώρων.

Υποχρεωτικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτουν τα υπόψη κτίρια

 1. Εγκεκριμένη από την Πολεοδομία οικοδομική άδεια μετά το 1985 ή παλαιότερη αλλά να έχουν ενισχυθεί στατικά σύμφωνα με τον Αντισεισμικό Κανονισμό του 1985.
 2. Βεβαίωση περί μη ύπαρξης αυθαίρετης κατασκευής στο κτίριο ή τακτοποίησής της σύμφωνα με τον Ν.4178/13, ή τον Ν4495/17 . Σε περίπτωση ύπαρξης αυθαιρέτων να προσκομισθεί Υπεύθυνη δήλωση του/των ιδιοκτήτη/των ότι μέχρι την υπογραφή μισθωτηρίου θα έχει υπαχθεί στον Ν4495/17 ή ότι θα καθαιρεθούν.
 3. Θέση κτιρίου στην ευρύτερη περιοχή Παλλήνης, Πικερμίου, Ραφήνας (έως και την διασταύρωση Ραφήνας) στον άξονα της Λεωφόρου Μαραθώνος συμπεριλαμβανομένης και της οδού Φλέμιγκ στην Ραφήνα καθώς και στον άξονα της οδού Αγ. Δημητρίου του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδας στην περιοχή Γιαλού, πλησίον σταθμού Προαστιακού -  ΜΕΤΡΟ Παλλήνης ή σε απόσταση έως τριακοσίων μέτρων από στάση μέσων συγκοινωνίας (λεωφορεία).
 4. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου (ΚΕΝΑΚ σύμφωνα με Ν. 3661/2008 ΦΕΚ 407 Β /9-4-2010)
 5. Εγκεκριμένη μελέτη πυρασφάλειας από φάκελο οικοδομικής άδειας
 6. Σύστημα κλιματισμού (ψύξη-θέρμανση)
 7. Όλοι οι χώροι εργασίας να διαθέτουν φυσικό φωτισμό και αερισμό
 8. Διπλά ηχοθερμομονωτικά εξωτερικά υαλοστάσια
 9. Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη του κτιρίου ότι δίνει το δικαίωμα στην ΕΥΔΑΠ, μέσω του μισθωτηρίου, να προβεί σε διαρρυθμίσεις και να εκδώσει σχετική οικοδομική άδεια διαρρυθμίσεων.
 10. Άμεση διαθεσιμότητα του κτιρίου
 11. Αυτοτέλεια κτιρίου (ο προσφερόμενος χώρος θα είναι ολόκληρος εντός του ίδιου κτιρίου)
 12. Χώρος στάθμευσης οχημάτων (Parking)
 13. Επιπλέον βοηθητικοί χώροι (αποθήκες) τουλάχιστον 100 τ.μ. για χρήση αρχείου.

Επιθυμητά χαρακτηριστικά τα οποία θα συνεκτιμηθούν κατά την αξιολόγηση

 1. Ύπαρξη τουλάχιστον δέκα (10) θέσεων στάθμευσης. Μεγαλύτερος χώρος στάθμευσης οχημάτων θα συνεκτιμηθεί κατά την διαδικασία αξιολόγησης
 2. Αυτονομία κλιματισμού (ψύξης-θέρμανσης) ανά όροφο
 3. Σύστημα πυρανίχνευσης σε κάθε όροφο
 4. Ύπαρξη δεύτερου κλιμακοστασίου με έξοδο κινδύνου εφόσον απαιτείται από την Πυροσβεστική.
 5. Ύπαρξη ανελκυστήρα υδραυλικού τύπου
 6. Σύστημα συναγερμού
 7. Σύστημα CCTV
 8. Σύστημα δομημένης καλωδίωσης

Υποβολή προσφοράς

Α.         Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν επικυρωμένο αντίγραφο οικοδομικής αδείας, τοπογραφικό διάγραμμα, αντίγραφα των εγκεκριμένων από την Πολεοδομία αρχιτεκτονικών σχεδίων του κτιρίου (κατόψεις όλων των επιπέδων, όψεις, τομές), αντίγραφα της εγκεκριμένης στατικής και λοιπών μελετών, πλήρη τεχνική περιγραφή του κτιρίου, πρόσφατες φωτογραφίες, πιστοποιητικά πυρασφάλειας και ενεργειακής απόδοσης σε ισχύ, καθώς επίσης και Βεβαίωση νομιμότητας του κτιρίου (Ν. 4495/17 ή Υπεύθυνη δήλωση του/των ιδιοκτήτη/των ότι μέχρι την υπογραφή μισθωτηρίου θα έχει υπαχθεί στον Ν4495/17 ή ότι θα καθαιρεθούν),  Σε περίπτωση υπαγωγής του κτηρίου στον Ν4495/17 προς ρύθμιση να προσκομισθούν:

α.         Βεβαίωση στατικής επάρκειας των δομικών στοιχείων του κτιρίου και

β.         Βεβαίωση καλής και ασφαλούς λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του, όλες υπογεγραμμένες από αρμόδιους διπλωματούχους μηχανικούς.

Για λόγους επιτάχυνσης της διαδικασίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτουν τα ανωτέρω και ότι θα τα καταθέσουν όταν ζητηθούν, επί ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης.

Β.        Επίσης, πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι θα εξουσιοδοτήσουν την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. μέσω του μισθωτηρίου συμβολαίου να εκδίδει άδειες του άρθρου 29 του Ν4495/17 και οποιαδήποτε άλλη άδεια απαιτηθεί για την λειτουργία της.

Τα παραπάνω στοιχεία Α. και Β., καθώς και η οικονομική προσφορά των ενδιαφερόμενων συνοδευόμενη από συνοπτική περιγραφή του ακινήτου (διεύθυνση, επιφάνεια κύριων και βοηθητικών χώρων, θέσεις στάθμευσης, φωτογραφίες κλπ) πρέπει να υποβληθούν ως τις 16 Δεκεμβρίου 2019 εγγράφως σε κλειστό φάκελο στο κτήριο Ιλισίων 9 & Λαοδικείας  στον τρίτο όροφο στην Δ/νση Κτηριακών Εγκαταστάσεων & Ακίνητης Περιουσίας.

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στην Δ/νση Κτηριακών Εγκαταστάσεων & Ακίνητης Περιουσίας τηλ. 210 7495130,  e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Η Διεύθυνση Κτηριακών Εγκαταστάσεων & Ακίνητης Περιουσίας έχει το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον στοιχεία και να προβεί σε διαπραγμάτευση με τους συμμετέχοντες, τα αποτελέσματα της οποίας και θα τους κοινοποιήσει με την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. δεν καταβάλει διαμεσολαβητική αμοιβή σε μεσίτες ή μεσιτικά γραφεία.

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει ελεύθερα κατά την απόλυτη κρίση της για παράταση ή αναστολή της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, την επανάληψη ή ματαίωση του διαγωνισμού και την τελική επιλογή εκείνου του ακινήτου που  θα κρίνει ότι εξυπηρετεί πληρέστερα τις ανάγκες της. 

                                                                                                                                              Εκ της ΕΥΔΑΠ

Χρησιμοποιούμε Cookies, έτσι ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης! Ευχαριστούμε.
Ok